Input:

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu v roku 2020

12.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.55 Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Poukazom sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. rozumie nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja, jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby a viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.

Každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene, sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Za samostatnú transakciu sa nepovažuje za skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za jednoúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo časť protihodnoty. Ak prevod takéhoto poukazu vykoná zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej zdaniteľnej osoby, potom sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, uskutočnené touto inou


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: