Input:

Sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2020

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.63 Sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane a znížená sadzba dane je 10 % zo základu dane.

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na tovary:

 • mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat;

 • mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené;

 • mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz;

 • mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené;

 • ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené;

 • živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb;

 • ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb;

 • rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb, čerstvé alebo chladené;

 • mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko;

 • maslo;

 • cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao;

 • syry a tvaroh – len ovčia bryndza;

 • prírodný med;

 • zemiaky, čerstvé alebo chladené;

 • rajčiaky, čerstvé alebo chladené;

 • cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená;

 • kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené;

 • hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené;

 • uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené;

 • strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené;

 • Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená;

 • jablká, hrušky a duly, čerstvé;

 • chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb len čerstvé pečivo v hmotnosti 40 g až 50 g;

 • šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml;

 • rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo;

 • sacharín a jeho soli;

 • antibiotiká;

 • farmaceutické výrobky;

 • diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály;

 • ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov;

 • tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku;

 • noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku;

 • obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti;

 • hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované;

 • pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily);

 • vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby;

 • ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím;

 • ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých;

 • elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí;

 • ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje– len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím;

 • vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom

 • časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby;

 • kontaktné šošovky;

 • okuliarové šošovky zo skla;

 • okuliarové šošovky z ostatných materiálov;

 • ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti;

 • hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu.

Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom podľa osobitného predpisu (Čl. 12 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302,19.10. 1992); § 16 až 18 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Znížená sadzba dane 10 % zo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: