dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál


§ 11

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a

b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar