dnes je 24.2.2024

Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o dani z pridanej hodnoty
Produkt manažér

Online kniha Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí pracujú so zákonom o DPH alebo sa na túto prácu pripravujú. Je vytvorená presne podľa požiadaviek zákazníkov, ktorí potrebujú ušetriť časrýchlo nájsť správne riešenie. Bude užitočným pomocníkom, ktorý ušetrí čas pri hľadaní správnych postupov a riešení prípadných nejasností.

Dôsledne sa venuje jednotlivým paragrafom zákona o DPH doplneným o odborné komentáre a praktické príklady.

POZOR! Od 1. 1. 2022 , 1. 7. 2022, 1.1.2023  a od 1.1.2024 opäť výrazná zmena zákona o DPH, ktorú máte v online knihe v rámci predplatného podrobne spracovanú!

Prehľad zmien v zákone o DPH od 1.1.2024

01.01.2024 - 29.02.2024

530/2023 Z. z., 516/2022 Z. z.

01.03.2024 -

309/2023 Z. z.

   

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.

Online príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.

S prianím príjemného čítania


Claudia Frindtová

Zdá sa Vám zákon o dani z pridanej hodnoty zložitý?
Viete v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Potrebujete pracovať s väčšou istotou?

Zákon o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2024 na stiahnutie TU

 (Pre stiahnutie PDF so zákonom je nutné prihlásenie)

Čo nájdete v online knihe?

Online kniha ponúka riešenia a odpovede na otázky z oblasti najzložitejšej dane nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj v rámci Európskej únie.

Nové v online knihe:

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2023:

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2022:

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2022:

Zmeny v zákone o DPH od 15.11.2021:

Zmeny v zákone o DPH od 1.11.2021:

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021:

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021:

Hlavné časti online knihy:

Obsah

§ 1-3
Základné ustanovenia

§ 4-7a
Registračné povinnosti skupín, členov skupín, zahraničných osôb, dodávateľov a nadobúdateľov tovarov

§ 8-12
Zdaniteľné obchody, dodanie tovaru a služby, dovoz tovaru a nadobudnutie tovaru. Kapitola tiež rieši čo sa nepovažuje za dodanie tovaru či služby.

§ 13-18
Miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní a dovoze tovarov, služieb, služieb vo výnimkách a nadobudnutí tovarov z iných členských štátov

§ 19-21
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru

§ 22-25
Základ dane a sadzba dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru a taktiež oprava základu dane

§ 26-27
Sadzba dane, prepočet cudzej meny a postupy zaokrúhľovania dane

§ 28-37
Oslobodenie od dane v prípadoch poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, služieb sociálnej pomoci, výchovných služieb a vzdelávacích služieb, služieb dodávaných členom či súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, ďalej oslobodenie od dane pri kultúrnych službách, zhromažďovaní finančných prostriedkov a služieb verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu a poisťovacích služieb

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

§ 39-46
Oslobodenie od dane pri finančných službách, pri predaji poštových cenín a kolkov, pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier, pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb od dane

§ 47-48b
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb, pri dovoze tovaru a pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich

§ 49-55
Odpočítanie dane platiteľom a platiteľom pri nehnuteľnostiach, pomerné odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane, úprava dane pri nehnuteľnostiach, úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

§ 55a-64
Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu, podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte, vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

§ 65-68
Osobitná úprava uplatňovania dane

§ 69-69b
Osoby povinné platiť daň správcovi dane, daňový zástupca pri dovoze tovaru

§ 70-76
Povinnosti osôb povinných platiť daň

§ 77-79
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti, ďalej platenie preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a nadmerný odpočet

§ 80
Súhrnný výkaz

§ 81-83
Zrušenie registrácie skupiny či osoby identifikovanej pre daň podľa § 7 a zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

§ 84-88
Správa dane, prechodné a záverečné ustanovenia

Príklady z praxe

Prax prináša mnoho komplikovaných situácií, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto sme pre Vás pripravili viacero zaujímavých článkov, ktoré Vám problematiku DPH ešte viac ozrejmia.

Zaujímavosti z oblasti DPH

Venujeme sa aj témam, ktoré Vás zaujímajú.

Legislatívne dianie

V tejto časti nájdete aktuálne informácie legislatívnych v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty.

Prílohy

Prílohy k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

  • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k informáciám cez internet,
  • aktuálne plné znenie paragrafov,
  • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, vrátenie dane, sadzby dane v EÚ, štruktúra IČ DPH v EÚ, adresár úradov,
  • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
  • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely,
  • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
  • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Mgr. Adam Korkos
Mgr. Adam Korkos

V rokoch 2006 až 2008 pôsobil na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí na odbore pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého je od januára 2011 riaditeľom.
Aktívne publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva, je autorom Komentára k Zákonníku práce a spoluautorom viacerých publikácií a produktov v oblasti pracovného práva, vedie prednášky z pracovného práva.

 

Spokojní zákazníci online knihy

"Oceňujem hlavne farebné odlíšenie zmien v zákonoch a informácie o pripravovaných zmenách v rámci DPH. Jednoducho sa mi to hľadá."

Tatiana K., Snina

"So zákonom o dani z pridanej hodnoty sa stretávame v práci veľmi často. Táto kniha nám už viackrát pomohla ozrejmiť naše pochybnosti. Radi využívame aj odpovedný servis."

Juraj H., Bratislava

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Na čo si dať v zákone o DPH pozor v roku 2024

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 20.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV