dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68a Osobitná úprava uplatňovania dane na služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie

25.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1 Komentár k ZDPH § 68a Osobitná úprava uplatňovania dane na služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie

Ing. Ján Mintál


§ 68a

Osobitná úprava uplatňovania dane na služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie

(1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 14 je

a) zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,

b) členským štátom identifikácie členský štát, ktorý si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie zvolí pre oznámenie, že začala na území Európskej únie dodávať služby podľa § 68 ods. 1 písm. a),

c) členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania služby uvedenej v § 68 ods. 1 písm. a).

(2) Ak si zdaniteľná osoba