dnes je 24.2.2024

Kontrolný a súhrnný výkaz

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkaz
30.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová § 78a (1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať ...

Príklady ku komentáru § 78a Kontrolný výkaz
2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Juraj Válek, PhD. (1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové ...

Komentár k ZDPH § 80 Súhrnný výkaz
1.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s. § 80 Súhrnný výkaz (1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná ...

Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH
2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Firma vystavila súkromnej osobe faktúru na tovar, ktorý jej predala cez e-shop. V kontrolnom výkaze DPH túto faktúru uviedla v časti D2. Zákazník tento tovar do niekoľkých dní vrátil a firma mu vystavila dobropis. Do ktorej časti má firma zahrnúť tento dobropis v kontrolnom výkaze DPH ...

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisy
20.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t.z. z opravnej faktúry. Opravnou faktúrou sa pre uvedené ...
 
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV