Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Kontrolný a súhrnný výkaz

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkaz
2019.01.01 02:00, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 78a (1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. ...

Príklady ku komentáru § 78a Kontrolný výkaz
2020.01.02 02:00, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Juraj Válek, PhD. (1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz ...

Komentár k ZDPH § 80 Súhrnný výkaz
2020.01.01 02:00, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s. § 80 Súhrnný výkaz (1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného ...

Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH
2020.01.02 02:00, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál Firma vystavila súkromnej osobe faktúru na tovar, ktorý jej predala cez e-shop. V kontrolnom výkaze DPH túto faktúru uviedla v časti D2. Zákazník tento tovar do niekoľkých dní vrátil a firma mu vystavila dobropis. Do ktorej časti má firma ...

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisy
2019.03.20 02:00, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH") v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t.z. z ...
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: