dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

28.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.23 Komentár k ZDPH § 85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

Ing. Ján Mintál


§ 85kj

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

(1) Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti Daňovému úradu Bratislava najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, vyhlásenie, že nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie, a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa)

(2) Ak chce zdaniteľná osoba okrem zdaniteľnej osoby, ktorá