dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1 Komentár k ZDPH § 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Ing. Ján Mintál


§ 65

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

(1) Platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (ďalej len „služby cestovného ruchu”) a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene (ďalej len „cestovná kancelária”), je povinný uplatňovať osobitnú úpravu podľa odsekov 2 až 8. Služby cestovného ruchu obstarané zdaniteľnou osobou od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v členskom štáte, v ktorom má