dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

Ing. Ján Mintál


§ 14

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) predajom tovaru na diaľku na území Európskej únie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru,6aaa) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak

1. sa dodanie tovaru uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,

2. dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou