dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 42 Dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň - oslobodenie od dane

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Komentár k ZDPH § 42 Dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň - oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos


42/1

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodaný tovar , pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7.



Podľa vyššie uvedeného ustanovenia je od dane oslobodené dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7 písm. a), b), c), e).

V súlade s článkom 136 smernice o DPH sa ustanovuje, aby sa