dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68b Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre osoby iné ako zdaniteľné osoby

26.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2 Komentár k ZDPH § 68b Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre osoby iné ako zdaniteľné osoby

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál


§ 68b

Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre osoby iné ako zdaniteľné osoby

(1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 20 je

a) zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby zdaniteľná osoba, ktorá má na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareň a nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby,

b) členským štátom identifikácie členský štát,

1. v ktorom má