dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

31.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

Ing. Ján Mintál


§ 68d

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

(1) Platiteľ registrovaný podľa § 4 sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 3 až 13, ak

a) za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur a

b) na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie.

(2) Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 a ktorý sa rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu podľa odsekov 3 až 13, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia. Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému