dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 62aa Vrátenie dane Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.7.1.1 Komentár k ZDPH § 62aa Vrátenie dane Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie

Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos


§ 62aa

Vrátenie dane Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie

(1) Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie majú nárok na vrátenie dane z vnútroštátnych nákupov tovarov alebo služieb určených na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije tovar alebo služby okamžite alebo neskôr na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.

(2) Nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 sa uplatňuje podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu