dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 79a Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

23.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.5 Komentár k ZDPH § 79a Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál


§ 79a

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

(1) Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5 a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5, platiteľ má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu (ďalej len „úrok z nadmerného odpočtu”) podľa odseku 2.

(2) Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta, a ak tento dvojnásobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 1,5 %, pri