dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 48d Oslobodenie od dane v osobitnom sklade

16.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.4 Komentár k ZDPH § 48d Oslobodenie od dane v osobitnom sklade

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál


§ 48d

Oslobodenie od dane v osobitnom sklade

(1) Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku určené na uskladnenie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I so skladovacou kapacitou najmenej 50 000 000 l.

(2) Osobitný sklad musí mať na uskladnenie tovaru pevne zabudovanú stacionárnu nádrž používanú ako meradlo objemu, ktorá musí byť vybavená určeným meradlom,25b) ktoré umožňuje pri príjme a výdaji tovaru merať množstvo pretečeného tovaru.

(3) Na prevádzkovanie osobitného skladu musí mať platiteľ povolenie vydané daňovým úradom. Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle