dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85kk Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021

16.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.24 Komentár k ZDPH § 85kk Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021

Ing. Ján Mintál


§ 85kk

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021

Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre poskytovateľa platobných služieb.


V rámci § 6 ods. 1 zákona o DPH sa s účinnosťou od 15. novembra 2021 ustanovuje povinnosť platiteľovi dane oznámiť finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré bude využívať na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane (ďalej aj „podnikanie”). Táto povinnosť sa vzťahuje tak k bankovým účtom, ktoré finančnej správe oznámili