dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 55c Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.3 Komentár k ZDPH § 55c Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová , Mgr. Adam Korkos§ 55c/1

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho roku a suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť najmenej 50 eur. Žiadosť o vrátenie dane sa môže podať za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, ak suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 400 eur. Vrátenie dane sa môže vzťahovať na obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace, ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roku a suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 50 eur.§ 55c/2

Žiadosť o vrátenie dane sa vzťahuje na:

a) kúpu tovarov a služieb, ktoré boli fakturované počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje, ak daňová povinnosť vznikla