dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 56 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1 Komentár k ZDPH § 56 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál


§ 56

(1) Zahraničná osoba, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území Európskej únie obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba z tretieho štátu”), má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri hnuteľnom majetku a službách, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane uplatnenej pri dovoze tovaru za podmienok uvedených v odseku 2.

(2) Zahraničná osoba z tretieho štátu má nárok na vrátenie dane, ak

a) je identifikovaná pre daň alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby v štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava,

b) v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemala na území Európskej únie sídlo,