dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 24 Základ dane pri dovoze tovaru

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Komentár k ZDPH § 24 Základ dane pri dovoze tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová , Mgr. Adam Korkos


24/1

Základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov.


24/2

Ak nie sú zahrnuté do hodnoty určenej na colné účely, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj:

a. dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,

b. súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.


24/3

Prvé miesto určenia v tuzemsku podľa odseku 2 písm. b) je miesto uvedené v nákladnom liste alebo inom sprievodnom dokumente sprevádzajúcom dovážaný tovar do tuzemska. Ak takéto miesto nie je uvedené, za prvé miesto určenia v tuzemsku sa považuje miesto prvej prekládky tovaru v tuzemsku.


24/4

Do