dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85ki Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.22 Komentár k ZDPH § 85ki Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Ing. Ján Mintál


§ 85ki

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Vzor daňového priznania k dani podľa prílohy k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 404/2019 Z. z.) sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2020, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2020.


Z dôvodu, že od 1. januára 2021 má platiť nový vzor daňového priznania k DPH, zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej