dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru

22.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál


§ 69a

Daňový zástupca pri dovoze tovaru

(1) Dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa tohto zákona, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 môže dať zastúpiť daňovým zástupcom. Daňovým zástupcom môže byť len platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca musí mať na zastupovanie dovozcu udelené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava.

(2) Písomné plnomocenstvo podľa odseku 1 musí obsahovať

a) vyhlásenie splnomocniteľa, že ide o daňové zastúpenie v mene a na účet dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 a následného dodania tovaru do iného členského štátu,

b) vyhlásenie, že splnomocniteľ je zahraničnou