dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 73 Lehota na vyhotovenie faktúry

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4 Komentár k ZDPH § 73 Lehota na vyhotovenie faktúry

Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos


§ 73

Faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní

a. odo dňa dodania tovaru alebo služby,

b. odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,

c. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa§ 43,

d. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa§ 15 ods. 1v inom členskom štáte,

e. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Účinnosť od 1.1.2014Oproti súčasnosti sa úprava vyhotovovania faktúr pri dodaní tovaru a služieb v tuzemsku nemení. Zjednocuje sa však lehota na vyhotovenie faktúr v súvislosti s