dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85kl Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

21.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.25 Komentár k ZDPH § 85kl Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

Ing. Ján Mintál


§ 85kl

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

(1) Ustanovenie § 4b ods. 2 štvrtej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije pri registrácii skupiny po 31. decembri 2021, ktorej členovia boli zaregistrovaní pre daň pred 1. januárom 2022.

(2) Ustanovenie § 4b ods. 5 piatej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na žiadosť o zmenu registrácie skupiny podanú po 31. decembri 2021, ktorej pristupujúci člen bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.

(3) Ak po 31. decembri 2021 nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie platiteľa podľa § 6a, je zdaniteľná osoba, ktorá bola zaregistrovaná pre daň podľa § 4 alebo podľa § 5 pred 1. januárom 2022, povinná spolu s oznámením podľa § 6a ods.