dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3.2 Komentár k ZDPH § 68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru

Ing. Ján Mintál


§ 68cb

Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru

(1) Ak sa na tovar, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane, dovážaný do tuzemska v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, neuplatní osobitná úprava podľa § 68c, a odoslanie alebo preprava tohto tovaru skončí v tuzemsku, colný úrad na základe žiadosti povolí osobe, ktorá mu predkladá tovar na účet osoby, pre ktorú je tovar určený, uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 4 až 9.

(2) Osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 4 až 9, podá colnému úradu elektronickými prostriedkami žiadosť, v ktorej uvedie svoje obchodné meno, adresu, elektronickú adresu, číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI). Táto