dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7 Komentár k ZDPH § 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode

Ing. Ivana Glazelová; Mgr. Adam Korkos

§ 45

Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode

(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,

b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,

c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,

d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát