dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68 Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4 Komentár k ZDPH § 68 Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

Ing. Ján Mintál


§ 68

(1) Osobitná úprava podľa

a) § 68a sa vzťahuje na dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie s miestom dodania podľa § 16 na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava na území Európskej únie,

b) § 68b sa vzťahuje na

1. predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie,

2. dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe,

3. určité domáce dodanie tovaru, ktorým sa rozumie dodanie tovaru na území