Input:

Miesto zdaniteľného obchodu v prípade viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a v prípade zásielkového predaja v roku 2020

14.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.57 Miesto zdaniteľného obchodu v prípade viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a v prípade zásielkového predaja v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. rieši aj situácie, ak je ten istý tovar predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní. V prípade miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji, rozlišujeme ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska, alebo je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu.

Ak ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a tento tovar bol odoslaný alebo prepravený z jedného členského štátu do druhého členského štátu priamo od prvého dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí len k dodaniu uskutočnenému pre prostrednú osobu. Ak prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre daň, ktoré jej pridelil členský štát, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí len k dodaniu tovaru, ktoré uskutočnila prostredná osoba. Prostrednou osobou je dodávateľ, ktorý v reťazci dodaní nie je prvým dodávateľom a ktorý odosiela alebo prepravuje tovar alebo na účet ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený treťou osobou. Takéto priradenie prepravy sa vzťahuje aj na odoslanie alebo prepravu tovaru prvým odberateľom alebo na jeho účet. Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa.

Miestom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: