Input:

Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.43 Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Cigaretou sa rozumie tabakový povrazec, ktorý je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou, jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera a jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom. Cigarou alebo cigarkou je tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku a na základe jeho vlastností a očakávaní spotrebiteľa je určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka, a ktorý je s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, a s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec, vrátane prípadného filtra, nie však náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkajší obvod tabakového povrazca najmenej v jednej tretine jeho dĺžky nie je menej ako 34 mm. Cigarou alebo cigarkou sa rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak, a ktorý spĺňa uvedené podmienky. Tabakom sa rozumie tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený alebo vhodný na fajčenie bez ďalšieho priemyselného spracovania a tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený na drobný predaj a ktorý bez ohľadu na účel použitia je možné fajčiť a ktorý nie je cigaretou a cigarou alebo cigarkou. Taktiež tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25% hmotnosti tabakových častíc so šírkou rezu užšou ako 1,5 mm.

Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov. Takéto oslobodenie od dane sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní na jedného cestujúceho najviac na množstvo 200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou, alebo 100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Pričom cigarkou je cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy. Ako aj 50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. A tiež 250 gramov tabaku na fajčenie na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie na osobu,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: